Universidades disruptivas

Llevo un tiempo hablando de la educación disruptiva y sus implicaciones. Toca dar un paso más, pues ahora se trata no ya de escuelas disruptivas de enseñanza media sino de estudios superiores disruptivos, con tres ejemplos, las universidades de Kaospilot (Dinamarca), Hyper Island (Suecia) o Minerva (Estados Unidos). Estas son algunas de las universidades que están transformando el método de enseñanza tradicional y enterrando las clases magistrales. Su método consiste en el aprendizaje basado en la prueba-error y en la propia experiencia de los alumnos.

 “Hay universidades que admiten no tener la clave para que sus alumnos encuentren un trabajo en el futuro. Según su planteamiento, ningún experto es capaz de predecir cuáles son los conocimientos necesarios para afrontar profesiones que aún no existen. Estos centros reconocen que por primera vez profesores y alumnos están igualados en un aspecto: nadie sabe cuáles serán las reglas del mercado laboral en una década.

“Cada vez más familias aceptan programas no oficiales para sus hijos”. El mundo digital ha roto la forma de empaquetar el conocimiento en grados de cuatro años con un número determinado de horas y de créditos. “En cuatro años cambian las demandas del mercado y surgen las frustraciones de los graduados, que no encajan en los nuevos perfiles”.

Es un artículo de Ana Torres para El País

Trabajos de Fin de Grado sobre el homeschool

El tema del homeschooling es uno de los campos objeto de análisis desde el mundo universitario. Cada vez son más los alumnos y alumnas de la universidad que desde distintos puntos de vista -pedagódigo, jurídico, psicológico o sociológico-, se están acercando a esta realidad para ofrecer un punto de vista analítico, con la frescura de quien aún no ha terminado su formación académica y está, sin embargo, con la vista puesta en el mundo laboral.

Sharon Bek

A modo de ejemplo, y por tratarse del área de las ciencias jurídicas, recojo el trabajo de Sharon Bek Lopez titulado “El fenómeno del homeschool en el ordenamiento jurídico español” bajo la dirección de Beatriz Souto Galván en la Facultad de Derecho de  la Universitat d’Alacant.

Se puede leer aquí:

EL_HOMESCHOOLING_EN_EL_ORDENAMIENTO_JURIDICO_ESPANOL_BEK_LOPEZ_SHARON

En el segundo caso se trata de un trabajo realizado desde el área de la psicología, y ha sido realizado por Natalia Nievas Ortega bajo la dirección de Elisbeth Serrat titulado “Educar a la llar, una educaci’o alternativa” y que fue defendido en la Universitat de Girona

Girona

Se puede leer aquí:

NievasOrtegaNatalia_1Treball

El trabajo incluye como anexo una encuesta realizada a familias que ducan en casa y una entrevista a una madre homeschooler.

NievasOrtegaNatalia_2Annex

Mi enhorabuena a las dos

Elkarrizketa bat

Madalen Goiria: “Etxean hezteko aukera eskubide bat da eta legeztatu egin beharko litzateke”

2014/11/12 – Unibertsitatea.net
Madalen Goiria zornotzarrak “homeschool”aren gaia lantzen dihardu azken urteetan. Doktorego-tesia gai honen inguruan jorratu du eta gaia lantzen duen bloga ere editatzen du.

Madalen Goiriak zuzenbide ikasketak egin zituen Deustuko Unibertsitatean. Tesia etxean heztearen lege egoeraren gainean egin zuen (”La opción de educar en casa. Implantación social y encaje del homeschool en el ordenamiento jurídico español”) eta gaiaren gaineko gora-beherak “La opción de educar en casa” deituriko blogean ere lantzen ditu.

Berarekin izan gara homeschoola deritzonaren gainean hitz egiteko:

Etxean hezteko aukera edo “Homeschool” delakoa landu duzu doktorego-tesian. Honez gain, gaia blog baten jorratzen duzu, liburua ere kaleratu duzu… Nondik sortu zitzaizun gaia lantzeko interesa?

Bizitza akademikoaren gorabeherak izan dira. Unibertsitatean hasi nintzenean “egile eskubideen” gaia “Copyright” sistemarekin konparatuz ikerlerroa aukeratu nuen. Hemen eta Britainia Handian landu nuen gaia, eta han nengoela entzun nuen homeschool delakoaren berri.

Gero, denborarekin, egile eskubideen gaia albo batera utzi eta gurasoen ahalmena jorratzeko nahia sortu zitzaidan. Hala ere, nire ikerketa zuzendaria den Jacinto Gilek ohartarazi zidan esparrua zabalegia zela eta mugatu egin behar nuela. Hortaz, berak gomendatu zidan “Etxean hezteko” eskubidea jorratzeko.

Ezer baino lehen, zer esan nahi du zehazki etxean hezteak? Zeintzuk dira bere berezitasunak?

Zuzenbidean, zentzu hertsian etxean hezteak seme-alabak sei urte betetzean eskolara ez bidaltzea esan nahi du. Alegia, etxean jorratzea beraien heziketa akademikoa eta heziketa pertsonala.

Zentzu hertsian ulertzen da horrela, izan ere, umeak eskolara eramateko beharra aldarrikatzen da hezkuntza legeetan. Ondorioz, etxean hezteko aukera legeen aurkakoa bihurtzen da eta honek egoera berezia sortzen du.

Berezia da aukeratzen duen jendea gutxi delako, besteak beste zaila delako gurasoetako bat etxean seme-alabak hezten geratzeko formularekin asmatzea. Gainera, normalean, gurasoetariko baten soldatari uko egin behar zaio eta ezin da albo batera utzi 6-16 urte bitarteko seme-alaben hezitzaile izateak dakarren erantzukizuna.

Hala ere, etxean heztearen abantailak asko dira. Alde batetik, familia bizitza  eta guraso eta seme-alaben arteko harremanak sendotu egiten dira. Bestetik, heziketa banakoa da, ume edo gazte bakoitzaren erritmora eta interesetara egokitutakoa.

Europako herrialde askotan dago etxean hezteko aukera araututa baina gurean hutsune legal bat dagoela diozu. Legedia aldatu, eta heziketa publikoaz eta pribatuaz gain, etxean irakasteko aukera eskaintzearen alde egin behar dela uste duzu.

Bai, horren alde nago eskubide kontu bat delako. Hainbat herrialdetan eskubide aitortza hau inolako arazorik gabe ematen da eta hemen ere seme-alabak etxean hezi nahi dituzten gurasoei aukera eman behar zaie. Honek familien ahalmen esparrua indartzea dakar eta hori ez da txarra, baina estatua ez da gai honetan herritarrez fidatzen. Eskubideak garatzea eta beren esparrua zabaltzea demokrazia kontua da eta etxean heztea ere, nire ustetan, demokrazia kontua da.

Hori lortu ahal izateko Heziketa Lege Organikoa aldatu beharko litzateke. Legearen 4.2 artikuluak dio heziketak 10 urteko eskolaratzean datzala (6 urtetik 16 urtera). Horri gehitu beharko litzaioke heziketa hori gurasoen ardurapean etxean egin daitekeela. Hori printzipioz nahikoa litzateke etxea bera eskola bihurtzeko.

Gaur egun Hego Euskal Herrian etxean hezteko aukera hautatzen duten familiek zein traba aurkitzen dituzte?

Arazo gehienak semea edo alaba eskolan noizbait erroldatuta egon badira eta gero etxean heztea erabakitzen dugunean hasten dira. Kasu hauetan “absenteen protokoloa” hasten da eta ondorioz, tokiko administraziora (udaletxera, adibidez) edo ikuskaritzara pasatzen da gaia eta epaitegietan bukatu dezake.

Eusko Legebiltzarra arazoaren jabe da. Arartekoa ere behin baino gehiagotan bildu da seme-alabak eskolara bidaltzen ez dituzten familietako ordezkariekin. Ildo honetatik 2007an landutako txosten batean gizartean gaiaren gaineko eztabaida sortzeko nahia jaso zuen.

Hala ere familiek pairatzen duten traba nagusia gizartean bertan aurkitzen duten ulermen falta da. Bakarrik sentitzen dira eta ez dute babesik aurkitzen beraien inguruan.

… eta traba guztien gainetik eredu hau hautatzen duten euskal familiak zenbat diren jakin badakigu?

Ez dakigu. Legez kanpoko zerbait denez aukera hautatu dutenentzat oso zaila da homeschooler gisa beraien burua agertzea eta ez dago jarduera horren gaineko daturik jasotzeko modurik. Esan ohi da Espainiar Estatuan 2.000 familia baino gehiago daudela eta baliteke Euskal Herrian 200 baino gehiago izatea.

Europako beste herrialde batzuetako egoera normalizatua iritsiko dela uste duzu? Noizko?

Ni baiezkoan nago. Azken bi urteetan egon dira saiakerak baina azkenean ez da nahi zena lortu. Seme-alabak etxean hezten dituzten familien ordezkariak LOMCE proiektua bultzatu duen gobernuarekin eta Espainiako Parlamentuko alderdi politikoekin kontaktuan egon dira. Hala ere, LOMCE legean, eskola publikoaren eta pribatuaren aukerez gain, ez da etxean heztearen aukera aurreikusten.

Hala ere, Hezkuntza Lege Organikoetatik at badira beste ekimen batzuk familia hauen egoera hobetzeko. Alegia, urrutiko eskolak legeztatzea eta etxean hezi diren neska-mutilei 16 urterekin eskola-graduatu titulua lortzeko azterketa askeak egiteko aukera eskaintzea. Izan ere, egun, legeak ez die neska-mutiko hauei azterketa hori 18 urte bete arte egiten uzten.

Epe laburrera begira zeintzuk dira eskuartean dituzun proiektuak?

Momentu honetan liburu sorta bat idazten ari naiz  “La serie 10 del homeschool”. Bertan homeschoolarekin zerikusia duten gaiak lantzen ditut eta momentuz saileko lehengo sei aleak argitaratu ditut. Datozen hiru urteetan lanarekin amaitzea da nire helburua.

De vuelta

Han sido unas largas vacaciones, pero ya antes de tomármelas sabía que volvería, con lo que en realidad, nunca me he sentido que me he ido.

Ha sido un estupendo verano que me gustaría haber compartido con todos vosotras y vosotros, mis lectores y lectoras fieles. Aun así he tenido dos oportunidades de disfrutar mi tiempo y lo que me queda de buen humor con la comunidad homeschooler europea. Primero en Suiza, en un pequeño babel centroeuropeo de habla inglesa y más adelante con la comunidad homeschooler española en Toledo. Me siento muy afortunada de haber elegido este tema de investigación por la oportunidad que me ha dado de conocer a la mejor gente que podría esperar.

Sólo me queda confiar en que las administraciones de las comunidades autónomas muestren una mayor sensibilidad ante esta opción, que definitivamente ofrece una buena manera de vivir, crecer y aprender a tantos niños y niñas.

Vuelvo a la universidad, a mi despacho y a mis aulas, vuelvo a “predicar” sobre las esencias del Derecho civil a las jóvenes mentes de mis alumnos y alumnas, sedientas de justicia y tan defraudadas antes de llegar a los 20. Mis charlas en el aula, no llegan a convencerles de la justicia de la sociedad en la que viven, pero llegamos a verle un poco las tripas al estado, en nuestras pequeñas sesiones de autopsia.

También vuelvo al blog. Creía que habría llegado al fin de su vida natural y funcional al publicar el libro de la tesis, pero parece que algo me pide más, me queda seguir intentando destripar las claves de la actuación del estado ante quienes optan por educar en casa. de manera que, si no hay grandes cambios seguiré un curso más.

El me ayuda a seguir. Gracias a los encuentros de ALE he conocido a Pedro García Olivo. Una revelación en toda regla.Toledon 027 glow

 

 

 

Congreso Humanizar la educación: ficha técnica

El Congreso “Humanizar la Educación / Hezkuntza Gizatiartu”  tendra lugar en Bilbao, los días 27, 28 y 29 de junio de 2014. Es una propuesta que se dirige a todos los agentes que constituyen la comunidad educativa. La finalidad de este evento consiste en generar un espacio de dimensión humana para compartir experiencias de trabajo, propiciar vivencias técnicas orientadas al autoconocimiento, y estimular actitudes responsables y creativas que posibiliten humanizar la educación.

Personas Invitadas

> Conferencias (Info):

 • Elena Herrán, Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao, UPV/EHU (Info)
 • Fernanda Martínez-Viademonte Nieto, ARIMUNANI (Info)
 • Fresia Nora Robledo Poma, Fundación Claudio Naranjo (Info)
 • Iñaki Zapirain, Fundación Claudio Naranjo, IPETG Bilbao (Info)
 • José Miguel Doniz, Espacio Cero (Info)
 • Rafael Redondo, Maestro Zen (Info)
 • Virginia Imaz, Grupo de teatro Oihulari Klown (Info)

 

> Ponencias (Info):

 • Adoración Dobón, Laskurain (Info)
 • Alexander Beltrán de Lubiano, Dpto. de Infancia y Familia y Dpto. de Personas Mayores. Ayto. de Vitoria-Gasteiz (Info)
 • Jesús Carlos Sebal, Laskurain (Info)
 • Elena García Hernández, Agintzari, Cooperativa de Iniciativa Social/ Servicio de Intervención Socioeducativa con Infancia, Juventud y Familia del Ayto. de Leioa (Info)
 • Javier García de Andoin, Self Institute (Info)
 • María Ruiz de Oña, Athletic Club de Bilbao (Info)
 • Mercedes Sánchez, Lanbide (Info)
 • Santiago González Sagüés, Tximeleta (Info)
 • Toñi Rodríguez Manzano, Agintzari, Cooperativa de Iniciativa Social/ Servicio de Intervención Socioeducativa con Infancia, Juventud y Familia del Ayto. de Leioa (Info)

> Talleres (Info):

   • Alberto López Murtra, Estudio Corazza para el actor  (Info)
   • Ana Belén Pardo Porto, SORKARI (Info)
   • Betina Waissman, Fundación Claudio Naranjo, Estudio Corazza para el actor (Info)
   • Cintia Gómez Arroyo (Info)
   • Gotzon Ruíz de Apodaca, Izpiak, Asociación para la Educación y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples (Info)
   • Idurre Azkue  (Info)
   • Iñaki Zapirain, Fundación Claudio Naranjo, IPETG Bilbao (Info)
   • Javier García De Andoin, Self Institute (Info)
   • Juan Carlos Egurcegui, IPETG Bilbao (Info)
   • Lidia García, IPETG Bilbao (Info)
   • Mari Sol Román, Crisálida Espacio Movimiento Transformación, Rio Abierto Bilbao (Info)
   • María Ruiz De Oña, Athletic Club de Bilbao (Info)
   • Óscar Velado Rodríguez, Estudio Corazza para el actor (Info)
   • Pablo Pérez Ladrón, Garaitza (Info)
   • Regina Rivas, Izpiak, Asociación para la Educación y el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples (Info)

Virginia Imaz, Oihulari Klown (Info)

 Inscripción: Info aquí

 

Programa:

Congreso

Congreso sobre educación en la EHU-UPV

La EHU-UPV organiza un congreso que tendrá lugar en Bilbao durante los días  27, 28 y 29 de junio bajo el título de “Humanizar la educación”.

image_gallery

 

Para ir preprando la mente bien está echar un vistazo a estos enlaces:

> CLAUDIO NARANJO Y LA EDUCACIÓN (Videos en en Youtube):

> VICENS OLIVÉ (Video en en Youtube)

> Programa REDES (TVE2) (Video en en Youtube)

> EDUCAR EMPODERANDO

Basado en el libro de Carlos González: “VEINTITRES MAESTROS DE CORAZÓN, UN SALTO CUANTICO EN LA ENSEÑANZA

> TED (www.ted.com) –  Sección Educación

> COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (www.comunidadesdeaprendizaje.net)

> INTELIGENCIAS MÚLTIPLES (www.inteligenciasmultiples.net)

> NEURODIDÁCTICA

> AMARA BERRI: Metodología y pedagogía

> ESCUELA LIBRE, OTRAS ESCUELAS…:

> WALDORF: pedagogía, centros educativos, contacto,…

> METODOLOGÍA MONTESSORI:

> METODOLOGÍAS ACTIVAS: Constructivismo, Piaget, J.S. Bruner.

> CONVIVENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

> PANTALLAS AMIGAS: ciberbullying, sexting, redes sociales,…

> APRENDIZAJE COOPERATIVO: Aprender a cooperar y cooperar para aprender

> ESCUELA DE MADRES-PADRES

> EL PROFESOR COACH EN EL AULA y con las FAMILIAS

> PSICOLOGÍA SISTÉMICA, ESCUELA Y FAMILIA

> PELICULAS en Youtube:

Charla en la Facultad de Derecho de la UB

Por alguna razón, no se me había ocurrido hasta ahora publicar mi charla en aquel evento, tarde, pero aquí está. La fecha en que tuvo lugar es el 26 de junio de 2013

Buenos días,

Mi agradecimiento a la Universidad por su invitaciones, a la Coordinadora catalana Educar en familia, porque ha realizado las gestiones necesarias para que yo haya podido llegar aquí, a Esther, por su tremenda profesionalidad en la preparación de este evento, y al público por el interés que demuestran con su asistencia. Todos sabemos que la universidad sin alumnos y alumnas no es nada, y que un acto sin público aún menos.

 Mi intervención se basa en lo que hasta ahora he podido estudiar e investigar desde un punto de vista académico. Hace ya más de seis años, me puse a estudiar sobre el tema del homeschool desde la más absoluta imparcialidad, casi diría que candidez. No tenía ninguna idea preconcebida, mis hijas estaban ya escolarizadas, y no tenía la menor intención de desescolarizarlas, y desde esa postura estaba abierta a cualquiera de las posibilidades y de las sendas a las que mi estudio me podría llevar. Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con lo que llegué a definir como un Guantánamo de inseguridad jurídica para las familias que, en base a derechos que la propia Constitución española, además de varios de los tratados internacionales suscritos por el Reino de España y el propio Código civil sancionan, proclaman y respaldan, optan por educar a sus hijos, proporcionándoles una formación integral, en casa y sin acudir al sistema escolar.

Ninguna sentencia, en ninguna do los procedimientos administrativos y judiciales que se han llevado adelante durante los últimos 25 años, desde la primera intervención, han conseguido demostrar que se esté produciendo en ninguno de los casos daños a los menores .  Ni siquiera en los procedimientos que han llevado a una condena y orden de escolarización, se ha podido basar dicha orden en el daño al menor, mucho menos en la multitud de casos que han sido archivados o sobreseidos.

Cuando ya era joven, y como vosotros y vosotras estudiaba Derecho, en mi caso en la Universidad de Deusto, no precisamente sospechosa por proporcionar una formación subversiva a sus alumnos precisamente. (os recuerdo que la Universidad de Deusto formó a gran parte de los ministros que han participado en los distintos gobiernos españoles desde la época del franquismo, o a figuras como Mario Conde, donde destacó porque vendía sus apuntes y por sus  interpretaciones de las leyes a sensu contrario). Como decía en esta Universidad tuve buenos profesores de Derecho Administrativo, que me hicieron abrir los ojos a lo que ellos denominaban los “poderes exorbitantes de la Administración”. Expresión que se me quedó grabada a fuego en la mente.

Desde entonces, he estado alerta para poder detectar estos espacios de discrecionalidad e impunidad de la acción desorbitante de la Administración. Y es más, considero una obligación de cualquier ciudadano denunciar estas acciones, que puede ser que sean lícitas desde la pura literalidad de la norma, (dictada por la propia Administración que la ejecuta cuando se trata de normas de jerarquía reglamentaria, cumpliendo así el principio de legalidad de un modo unilateral), pero en cualquier caso éticamente discutibles.

Por ello quiero que el sentido de mi intervención en este evento sea el de la denuncia de la actuación de la Administración basad en 7 elementos:

1.      La cuestión de deviene de la sentencia del Tribunal Constitucional de la que hablaremos con profusión hoy, sino que mucho más atrás, deviene de la actuación de la Administración sobre dos colectivos, ambos en Catalunya.

Me refiero en primer lugar a la Asociación Vida Sana de Bellaterra, que desoídas todas las gestiones que emprendieron para lograr encauzar su proyecto educativo, y normalizar su situación, se encontraron como respuesta el envío de los Mossos de escuadra junto con el secretario judicial que el 1989 les conminaron a escolarizar a los menores a su cargo.

Poco después, en 1992, la misma Generalitat, intervino sobre la Comunidad de Los niños de Dios, lo que dio lugar a una queja del relator de la ONU, ABDELFATTAH  AMOR en 1993 contra el reino de España, hace de esto ya 20 años.

2.      Más recientemente hace sólo 10 días, otra sentencia del Tribunal Europeo de DDHH sobre una mujer sin recursos económicos que por ello fue privada de su hija de 5 años, vuelve a poner en cuestión la actuación de los servicios Sociales, que lejos de llegar a una resolución del problema que se les plantea, declaran en desamparo al menor y asumen su custodia en un centro de acogida, sin oir las quejas de la madre, tras incluso haber comprobado que la menor no muestra signos de haber sufrido abuso alguno. El Reino de España se ha visto obligado a pagarle 30.000 euros, que salen de nuestros impuestos y que nos dan derecho a cuestionar este tipo de actuaciones.

3.       La razón de estos desmanes se basa en que la Administración se arroga unilateralmente y en exclusiva el derecho a definir el contenido del principio que debe regir todo tipo de actuaciones: EL INTERÉS DEL MENOR”, que no es necesariamente lo que el trabajador social de turno considere ser lo mejor para el menor, sin tener ni siquiera en cuenta el sentir de sus padres. El interés del menor es un concepto jurídico indeterminado, que debe definirse para cada caso en concreto, pero que en ningún caso el ordenamiento jurídico adjudica a la Administración de modo unilateral el derecho a su fijación, sino que será la sociedad en su conjunto, a través de sus distintos agentes quien podrá ir depurándolo, y por supuesto sus propios padres, que tiene asignada por la Constitución el derecho ya la obligación de velar por los menores a su cargo, art. 39.1 de la Constitución “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”. Además en el apartado 1. “Los poderes públicos aseguran, la protección social, económica y jurídica de la familia”.

4.    Un Guantánamo de inseguridad: La dispersión de procedimientos y protocolos de actuación lleva a una situación de inseguridad en las familias que desconocen si educar a sus hijos e hijas en casa es: Un delito, una falta, una infracción administrativa, un incumplimiento civil de los deberes derivados del ejercicio de la patria potestad o una falta leve o grave en su caso, no se sabe, derivada de las normas autonómicas de protección jurídica del menor.

Todo ello, teniendo en cuenta que ni la Constitución ni ninguna ley orgánica exige que se haya de producir una escolaridad a tiempo completo, en centro homologado y de tipo presencial.

Por tanto… ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Supongo que podríamos preguntar a Mario Conde y que nos haga un análisis de esta normativa a contrario sensu, que igual ahí está la clave.

5.  Si el menor está en peligro, en base al dato de su no escolarización en las condiciones que acabo de indicar ¿Cómo es posible que los servicios Sociales o la Fiscalía de menores, tengan a un menor en esa situación durante años’ Porque si eso es así, durante ese tiempo, ha podido ocurrir cualquier cosa a ese menor, mientras se está instruyendo en diligencias de todo tipo el procedimiento. Y si no está en situación de riesgo ¿Qué se hace teniendo a una familia bajo esta espada de Damocles durante tanto tiempo? Sospecho que la finalidad es disuasoria y que el paso del tiempo –como ocurre con algunas enfermedades- se administran placebos para que el propio tiempo ponga las coas en su sitio. En este caso se espera que sea la propia familia que no aguantando la presión, acabe escolarizando.

5. 

 6La elección de la jurisdicción Voluntaria viene a acentuar la situación de inseguridad. No tengo tiempo para extenderme sobre este tema, pero he traído un artículo referente a este tema que está a disposición de quien le interese.

      

7.       Para terminar, y en relación con el procedimiento de los procedimientos penales y el de Jurisdicción Voluntaria, un informe de Safe the Children de 2012 desvela una situación de “Violencia Institucional”, de los menores ante la Administración de Justicia que expone que el contacto de los menores con la justicia resulta “dramático, doloroso y ridiculizador”.

Hecha esta denuncia de una situación que considero INTOLERABLE, paso a analizar la posición de la Administración, que se ha pronunciado a través de la Administración de Justicia para finalizar con las 10 claves que creo que podrían servir como base para una NORMALIZACIÓN de esta situación

6.

III Congreso de Educación en Familia. Madrid Noviembre 2012

Crónica de Juan Carlos Vila
La pasada semana se celebró el III Congreso de Educación en Familia en el Estado español. Fueron dos jornadas intensas de las que no pretendo resumir los contenidos, sino más bien transmitir una sensación final en relación también a las conclusiones que oficialmente se han publicado el 1 de diciembre.
Sobre el congreso planeó el término “reconocimiento” de forma reiterada junto con el de “regulación”, en la mayor parte de los casos de forma simbiótica, como si ambos funcionaran o debieran funcionar al unísono. De hecho, la primera conclusión para la organización del Congreso es la expresión de ello al considerar que el reconocimiento y la regulación deben ser la base previa, y que deben alcanzarse de manera consensuada. Desde mi punto de vista en un congreso tan marcadamente jurídico, reconocer lleva implícito regular, por lo que la segunda no se entiende sin la primera; y desde el movimiento de educación en familia no se entiende de esta manera. Buena parte de él mantiene la necesidad del reconocimiento sin la necesidad de una regulación, entendiendo que las familias se autoregularán en el desarrollo de la actividad, y que el Estado debería abrir directamente las vías de los exámenes libres para dar cauce a quienes lleguen a la edad correspondiente de titulaciones. Otra parte, no menor, entiende que deben llevarse a cabo determinadas regulaciones con respecto a la educación en familia que primero las saquen de la ilegalidad y después les permitan un desarrollo integrado con el resto del entorno social, todo ello independientemente de que se llegue o no a un tácito reconocimiento.
La tensión entre los modos de regulación posibles y la necesidad o no del reconocimiento tácito a penas se dejó sentir en algunas de las comunicaciones presentadas, mientras que en el resto del congreso se daba por hecho que reconocer era poco relevante frente a la necesidad de una regulación pronta, definida y “prudente”.
Lo que sí quedó de manifiesto de forma rotunda fue que la persecución judicial debía terminar de forma inmediata, pues colocaba a las familias que educan en casa como delincuentes que atentan contra la educación de sus hijos e hijas, cuando se trata de todo lo contrario, de hacerse más responsables aún de ella, como bien han reconocido los juristas presentes en el congreso.
Las posibilidades de flexibilización escolar, los esfuerzos por la socialización de sus hijas e hijos por parte de las familias que practican homeschooling, la cantera para la investigación pedagógica que significa esta práctica y las características sociológicas de estas familias han sido otros temas que fueron profusamente abordados durante estos dos días.
La concreción más clara se produjo en la mesa de experiencias que cerró las mesas expositivas del congreso previo a la clausura. Allí se dieron cita diferentes maneras de desarrollar la práctica de la educación en familia, incluida la presencia de dos jóvenes que tras su paso por este sistema han llegado a etapas superiores educativas y a la vida laboral.
Es muy importante que este tipo de eventos sigan llevándose a cabo para mantener presente la realidad de la educación en familia ante una sociedad que tiende a ignorarla, pero también es cierto que para un mayor éxito en su desarrollo se necesita una mayor visibilidad de quienes lo llevan a cabo, no sólo en lo expositivo sino en lo vivencial. Es preciso, dadas las características del caso, compatibilizar lo académico con la presencia viva de las familias, que han sido las grandes ausentes de este último congreso, entendiendo por familias no a los representantes de asociaciones o entidades donde se agrupan, sino a la realidad viva de que la educación en familia es un continuo en la vida de las mismas, o sea la presencia de madres, padres, hijos e hijas, no para servir de cobayas, sino para integrar lo académico en la vida, y esta en lo académico, una de las mayores aportaciones que puede hacer la educación en familia a la sociedad.

En la prensa

 La Gaceta ha publicado un artículo de Irene Briones, fechado el 16 de octubre de 2012, en el que comenta ciertos aspectos del Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad  educativa. En su artículo, además de abogar por el desarrollo de la objeción de la conciencia de los padres, dentro de la organización escolar, en cuanto a los contenidos curriculares, defiende la enseñanza diferenciada, -dentro del marco de la autonomía de los centros-, así como  la evaluación externa y la elección temprana de opciones tras la enseñanza primaria, como modo de evitar el fracaso escolar. Se lamenta de que el anteproyecto no haya dado una oportunidad al homeschooling otorgadole un cauce estricto y adecuado.

Irene Briones es la organizadora del Tercer Congreso Nacional de Educación en Familia, cuyas anteriores ediciones tuvieron lugar en Valencia y Navarra, respectivamente. Congreso del que daremos cuenta en fechas más cercanas a la realización del evento, que tendrá lugar los días 29 y 30 de noviembre en Madrid.

3er Congreso Internacional Educacion sin Escuela en la Universidad Nacional de Colombia)

PROGRAMACIÓN DEL CONGRESO 2011

(Versión 12.10.11)

Miércoles 2 noviembre

8.30 am  Instalación

Beatriz Sánchez – Vicerrectora General, Universidad Nacional de Colombia

Aura Nidia Herrera – Vicedecana de Investigación y Extensión, Facultad de Ciencias Humanas

Fabio Jurado Valencia – Director Instituto de Investigación en Educación IIEDU, Facultad de Ciencias Humanas.

Jeffer Chaparro Mendivelso, Coordinador línea de investigación en Ciencias Sociales, Maestría en Educación, Instituto de Investigación en Educación – IIEDU -. Universidad Nacional de Colombia.

Erwin Fabián García López – Coordinador Programa de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF). Instituto de Investigación en Educación – IIEDU – , Universidad Nacional de Colombia.

9.00 am  Las naturalezas del aprendizaje

Alan Thomas – Universidad de Londres, Reino Unido

Braulio Hornedo – Universidad de Morelos, México

Comentarista, moderación: Alejandra Jaramillo Morales, Docente Investigadora, Departamento de Literatura, Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia

10.45 am. Receso

11.00 am

UNA  TEORÍA DE LA ACCIÓN POLÍTICA PARA UNA EDUCACIÓN SIN ESCUELA

Claudia María Correa Osorno. Docente dela Universidadde San Buenaventura- Grupo interdisciplinario de estudios pedagógicos (GIDEP)

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA Y LOS MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES

Ana María Restrepo Arbeláez.  Asesora del Centro Psicotécnico  Colegio Fontán Envigado, Antioquia.

REFLEXIONES SOBRE HOMO EDUCANDUS Y LA SERVIDUMBRE VOLUNTARIA EN LA EDUCACIÓN.

Carlos Andrés Muñoz López. Universidad Libre de Colombia /Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación ALFE.

Comentarista, moderación: Diego Fernando Barrera Tenorio, Equipo de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE)

12.30 pm. Receso.

2:00 pm

LA TRANSFORMACIÓN  DE LAS TAREAS ESCOLARES Y LA EMERGENCIA DE LA INFANCIA CONTEMPORÁNEA EN COLOMBIA, 1968 Y 2006

Absalón Jiménez Becerra. Profesor, Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN BRASIL: POR UNA EDUCACIÓN FLEXIBLE Y

EMANCIPADORA

José Aravena Reyes; Centro de Educación a Distancia deLa Universidad Federalde Juiz de Fora, MG, Brasil

LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN METODOLOGÍA A DISTANCIA

Gloria Liliana Moreno Vizcaíno. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Comentarista, moderación: Julián Ramírez, Equipo de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE). – IIEDU- Universidad Nacional de Colombia.

3.30 pm Receso

3:45 pm  a 5:00 pm

Aprendizaje de la lectura y escritura en procesos de Educación Sin Escuela

Harriet Pattison, Universidad de Londres.

Aprendizajes Invisibles.

Alejandra Jaramillo Morales, Docente Investigadora, Departamento de Literatura, Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

Comentarista, moderación: Erwin Fabián García López – Coordinador Programa de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF). Instituto de Investigación en Educación – IIEDU – , Universidad Nacional de Colombia.

Jueves 3 noviembre.

8.30 am

Flexibilidad en los procesos Educativos, Medios digitales y Aprendizajes.

Jeffer Chaparro Mendivelso, Coordinador línea de investigación en Ciencias Sociales, Maestría en Educación, Instituto de Investigación en Educación. IIEDU. Universidad Nacional de Colombia.

Alirio Pesca Pita, Director de Investigaciones, Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud. IDIPRON

Carlos Barriga, Docente e investigador, Facultad de Cine y Televisión, Universidad Nacional de Colombia.

Comentarista, moderación: Alan Thomas – Universidad de Londres, Reino Unido

10:15 am Receso

10:30 am

El aprendizaje de la Lectura y la escritura en procesos de Educación sin Escuela

Harriet Pattison, Universidad de Londres.

Aprendizaje por proyectos.

Fabio Jurado Valencia – Director Instituto de Investigación en Educación IIEDU, Facultad de Ciencias Humanas.

Formas alternativas de aprender.

José Zuleta Ortíz, Escritor, Gestor Cultural, Director de la Fundación Estanislao Zuleta.

Comentarista, moderación: Bárbara De Martiis, Maestra en Musica, Madre que Educa Sin Escuela.

12.20 pm. Receso

1.45 pm

FAMILIA QUE FAVORECE EL CRECIMIENTO PERSONAL

Carolina Uricoechea; Raúl D. Suárez R. Fundación CARABANTA.

ANÁLISIS CRÍTICO COMPARATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL

Atanasio Roldán Botero. Centro Psicotécnico Colegio Fontán

QUERER, SABER Y PODER AL EDUCAR SIN ESCUELA

David Rodríguez Vela. Director HUMANIZAR CORPORACION

Comentarista, moderación: Luz María Gómez, Investigadora en aprendizaje de niños, niñas, jóvenes.

3:00 pm. Receso

3:15 pm

Presentación del Libro Educación Sin Escuela.

Artículos de los Eventos Internacionales 2009 y 2010.

Fabio Jurado Valencia – Director Instituto de Investigación en Educación IIEDU, Facultad de Ciencias Humanas.

Erwin Fabián García López – Coordinador Programa de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF).

Viernes 4 noviembre

8.30am

Experiencias de Investigación en Educación Sin Escuela

Alan Thomas – Universidad de Londres, Reino Unido

Erwin Fabián García López – Coordinador Programa de Investigación Acción sobre Educación Sin Escuela (ESE), Autoaprendizaje Colaborativo (AC), Educación en Familia (EF), Modelos de Escuelas Flexibles (MEF). Instituto de Investigación en Educación IIEDU. Universidad Nacional de Colombia.

Comentarista, moderación: Jeffer Chaparro Mendivelso, Coordinador línea de investigación en Ciencias Sociales, Maestría en Educación, Instituto de Investigación en Educación. IIEDU. Universidad Nacional de Colombia.

10.15 am Receso

10.30 am

Panel de cierre y clausura.

Alan Thomas – Universidad de Londres, Reino Unido

Braulio Hornedo – Universidad de Morelos, México

Harriet Pattison, Universidad de Londres, Reino Unido.

José Aravena Reyes; Centro de Educación a Distancia deLa Universidad Federalde Juiz de Fora, MG, Brasil

Absalón Jiménez Becerra. Profesor, Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Claudia María Correa Osorno. Docente dela Universidadde San Buenaventura- Grupo interdisciplinario de estudios pedagógicos (GIDEP)

Ana María Restrepo Arbeláez.  Asesora del Centro Psicotécnico  Colegio Fontán Envigado, Antioquia.

Carlos Andrés Muñoz López. Universidad Libre de Colombia /Asociación Latinoamericana de Filosofía dela Educación ALFE.

Gloria Liliana Moreno Vizcaíno. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

David Rodríguez Vela. Director HUMANIZAR CORPORACION.

Luz María Gómez, Investigadora temas de aprendizaje de niños, niñas, jóvenes.

Bárbara De Martiis, Maestra en Musica, Madre que Educa Sin Escuela.

Alejandra Jaramillo Morales, Docente Investigadora, Departamento de Literatura, Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Colombia

Fabio Jurado Valencia – Director Instituto de Investigación en Educación IIEDU, Facultad de Ciencias Humanas.

Jeffer Chaparro Mendivelso, Instituto de Investigación en Educación – IIEDU -. Universidad Nacional de Colombia.

Erwin Fabián García López –  Instituto de Investigación en Educación IIEDU. Universidad Nacional de Colombia.

A vueltas con el flexi schooling

Flexi-school en una escuela de Staffordshire.

La BBC ha publicado la semana pasada un reportaje sobre esta iniciativa. Las palabras de la directora del centro escolar que se ha decantado por una oferta de escuela a tiempo parcial, o flexi school, en el video lo expresan todo. Aun así, me permito traducir aspectos relevantes de la noticia:

En primer lugar, al ser una pequeña escuela rural de tan sólo 5 alumnos, con la iniciativa de incorporar sus servicios a tiempo parcial, ha aumentado el número de niños a 24 en tan sólo unos meses. La escuela, que en principio atendía a un aldea de 150 habitantes, atrae actualmente a alumnos del área  metropolitana de Manchester, y en general de toda la región de Yorkshire. Son alumnos a tiempo parcial, que complementan su educación con la que se les proporciona en casa. Además aquellos que se educan en casa pueden asistir con sus padres a jornadas educativas en la escuela con una frecuencia quincenal. La directora, Janette Mountford-Lees, afirma que “debemos movernos con los tiempos”. Ella reconoce que los padres eligen educar en casa por una serie de motivos, pero que la mayoría agradecen el apoyo de la institución escolar.

Una de las madres comenta que sus hijos van un día por semana. Y dice que les encanta, porque tienen el día entero para compartirlo con otros niños.  La directora explica que cada niño o niña tienes su propia planificación, ya que son de distintas edades.

En cuanto a si esta podría ser la tabla de salvación de las escuelas rurales en peligro, el alcalde del ayuntamiento de ideología conservadora no lo se ve tan claro, pero guarda esperanzas de que así sea. A nivel de política general, Ian Parry,  miembro del Departamento de Infancia y Familias, afirma que la iniciativa tiene mucho que ver con lo que las familias demandan.

BBC News – More pupils at school with ‘part tim…, posted with vodpod

Hasta aquí la iniciativa para salvar las escuelas rurales en Inglaterra. Pero el flexi-school es una inciativa algo a loa que dedico atención desde hace tiempo, y prueba de ello es que le he dedicado varias entradas en este blog, desde que la conocí de mano de los escritos de Ronald Meighan (Meighan, R., Flexi-schooling, education for tomorrow, starting yesterday, Education Now, 1988). Ayer mismo, en un programa de radio de Bilbao al que asistí como invitada el entrevistador empezó por preguntarme sobre el flexi-school, creo que el tema interesa potencialmente tanto a quienes escolarizan como a quienes educan en casa. Por ello, y por otra cuestión que algún otro día desarrollaré con más tiempo (el Drittwirkung alemán), me he dirigido esta mañana al despacho de un profesor de Derecho Constitucional y le he preguntado sobre la posible acomodación del flexi schooling en la normativa del Estado Español, y me contesta que, en su opinión, tendría un encaje constitutional más sencillo que la educación en casa, ya que solventa uno de los obstáculos que esta última plantea  para el pleno cumplimiento del art. 27 de la Constitución, cual es el del desarrollo de la formación del ciudadano como finalidad de la educación en el art. 27,2 de la Constitución.  De hecho, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional insiste en este aspecto al expresar que:  “Medidas que, sin descartar la opción educativa del “homeschooling”, o enseñanza en en propio hogar, “establecen controles periódicos sobre la evaluación formativa del niño, así como un seguimiento de los contenidos que se transmiten”. Sin embargo, continúa la sentencia, ésta no es la única finalidad que deben perseguir los poderes públicos a la hora de configurar el sistema educativo en general y la enseñanza básica en particular, que han de servir también a la garantía del libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales, una finalidad ésta que se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización.

Como el propio Tribunal Constitucional expresa, la constitución no consagra directamente el deber de escolarización, ni mucho menos otros aspectos más concretos de su régimen jurídico como, por ejemplo, la duración del período sobre el que ha de proyectarse o las circunstancias excepcionales en que ese deber pueda ser dispensado o verse satisfecho mediante un régimen especial, pero sí cuales son los fines que cualquier tipo de educación debe garantizar, en su art. 27, 2 a cuyo tenor,  “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y de convivencia  y a los derechos y libertades fundamentales”.

Debo admitir que a mi se me escapa la clarividencia con la que los constitucionalistas ven garantizados esos principios con la escolarización, pero se me antoja un serio problema a la hora de diseñar algún tipo de alternativa educativa que no pase por la garantía de los mismos. Y en consecuencia, el opinión de este profesor, insisto, el flexi schooling superaría esa dificultad incuestionable.

 

 

Aquella propuesta de investigación

De aquellos polvos vienes estos lodos….Hace ya más de años, cuando me propuse investigar el tema de la educación en casa mostré a mi director de tesis una propuesta que creo que aún es válida para mi.

Al día de hoy, tras esos dos años, el consejo de mi director de tesis es que no me deje llevar por las circunstancias y las influencias que afectan al discurrir diario de esta manera de entender el ejercicio de la patria potestad y la educación, y que por el contrario,  me centre en mi tesis en cuerpo y alma, dejando a un lado lo demás. Difícil decisión.

LA OBJECIÓN A LA ESCOLARIZACIÓN Y EL FLEXI-SCHOOLING: Situación actual y referencias a modelos legales que pueden servir de base a una futura regulación.

INDICE:

1. La objeción a la escolarización como base de la práctica del homeschool.

a) Definición y denominaciones.

b) Referencias históricas al movimiento homeschooler en España.

2. Aspectos legales del homeschool en la actualidad

a) La legislación

b) La Jurisprudencia

c) La intervención de la Administración

d) La actividad de los Defensores del Pueblo ante las reclamaciones de familias homeschoolers objeto de intervención.

e) La iniciativa del Parlamento Vasco

f) Jurisprudencia del Tribunal Europeo de DDHH.

3. Aspectos de la realidad de la educación en casa con relevancia jurídica:

a) Las Asociaciones y redes de apoyo en defensa del homeschool.

b) Asociaciones y grupos de presión que defienden la escolarización obligatoria.

c) El reflejo de la educación en casa en la prensa, y su posicionamiento desde 1991 hasta 2008.

d) El flexi-schooling. 

4. Situaciones concretas de familias homeschoolers:

A) Casos que han tenido relevancia jurídica.

a) El caso de los Niños de Dios en Catalunya (1992)

b) El caso de la familia Branson-Sanchez (2007-08)

c) La situación de otras familias homeschoolers que han sufrido intervención

a) Análisis de encuestas realizadas en 2008.

Análisis de motivos para educar en casa y realización de una nueva taxonomía de motivos en atención a los datos obtenidos.

5. Modelos de referencia y análisis de su regulación legal.

a) Modelos anglosajones

b) USA

c) Canadá

d) Gran Bretaña

e) Irlanda

B) Modelos de la Europa continental

a) Francia

b) Italia

c) Portugal

d) Países Nórdicos

6. El camino hacia una futura regularización

a) Propuesta de la Asociación para la Libre Educación (ALE).

b) Propuesta de la Coordinadora Catalana Educar en   Familia (EeF).

c) Propuesta de quien defiende esta tesis[1]


[1] La mía es una propuesta integradora que comprende tanto el reconocimiento del homeschool -entendido como educación proporcionada enteramente en un medio ajeno al Sistema Escolar-, como el flexi-schooling, que supone la posibilidad de los padres de acceder a los servicios educativos tanto públicos, como privados concertados en régimen de tiempo parcial, o a la carta.

En mi opinión el flexi-schooling puede solventar los problemas de los menores educados en casa, si los padres quisieran reforzar la socialización dentro del sistema educativo público, y por otra parte permite a las familias que escolarizan a sus hijos flexibilizar el tiempo que están en el centro escolar, para poder así reforzar las relaciones familiares al aumentar el tiempo de convivencia.