III Jornadas Mara-Mara

Mara-Mara organiza este fin de semana sus Terceras Jornadas de Acompañamiento en los Procesos de Aprendizaje. Estoy feliz de haber sido invitada a participar el sábado en la jornada de clausura, y así estaré presente a lo largo del evento  pues estas experiencias de aprendizaje son únicas para mí.¡Hay tanto que aprender y compartir!

Gracias a quienes habeis confiado en mí y en lo que puedo aportar a un mundo tan apasionante como es el del aprendizaje y el acompañamiento. Nos vemos el fin de semana.

Hay un pequeño cambio en la jornada del sábado. Alvaro Berañan pasa a las 10:30 y Miren Alaña a las 12.

Anuncios

Jornadas de Soberanía del Saber en Balmaseda

Un año más, el grupo de apoyo de homeschoolers Eduki organiza las II Jornadas de Soberanía del Saber. El año pasado me hice eco del acontecimiento  y este año el cartel es tan atractivo como siempre. Para más información, no hay como acudir a la que nos proporcionan los organizadores y organizadoras en estos PDFs: en castellano  II.Jardunaldiak cast y en euskara  II.Jardunaldiak Aurkezpen testua.cartel 2018

Haurrak etxean edo eskolan hezi?

 

A raíz del reportaje que publicó el diario Berria sobre el homeschool, me comunicaron desde el periódico que había sido muy leído y que había abierto un debate, por eso me proponian escribir un artículo de opinión que se publicaría en la sección del periódico que se llama “Aula de debate”

Aquí está el artículo que envié: Berria: Eztabaida gela

Haurrak etxean edo eskolan hezi?

Egungo hezkuntza ereduak kritikarako hainbat hari mutur ditu, baita haurra etxean hezteak ere; Ezeizak eta Goirik aletu dituzte argudioak.

Eztabaidan parte hartu edo iruzkinak egin nahi izanez gero, sartu honako helbide honetara: http://www.berria.eus/iritzia

2018-01-28

Ainhoa Ezeiza Ramos

Eskolarik ez, eskerrik asko? Edo, bai

Ainhoa Ezeiza Ramos. EHUko Hezkuntza Fakultateko irakaslea eta ikertzailea

Jende asko ez dago konforme egungo eskola eredu nagusiarekin: batzuen ustez, euren seme-alabek hezkuntza kalitate hobea merezi dute, lan-merkatuan maila gorenean lehiatzeko; zenbait gurasoren iritziz, eurek gehiago dakite edozein irakaslek baino eta haurrek etxean gehiago ikasiko lukete ondorioz; beste batzuen irudiko, eskolaren mundua bortitza da eta etxearen goxoan babestuago leudeke, arriskuetatik urrun… Bestalde, gizartearen norabidea ikusita, beste mundu bat eraiki nahi lukeen jendeak eskola etsai nagusitzat du, oso zaila baita eskolan ikasitako egitura kognitiboak, portaerak eta mundu-ikuskerak aldatzea.

Hala ere, oso jende gutxik irudikatzen du eskolarik gabeko mundu bat, eta askoz gutxiago dira eskolaren bidea saihestu dutenak. Zenbaitek seme-alabak etxean heztea erabaki dute (homeschooling delakoa), eta badira hezkuntza komunalean dihardutenak ere. Seme-alabak etxean hezten dituztenek ikuspegi indibidualistari heltzen diote eta askotan, atzean dagoen ideia da semea edo alaba familiaren beste jabetza bat dela. Hezkuntza komunalean, aldiz, ikuspegi sozialari heltzen zaio eta bizi-komunitateak eratzen dituzte, zeinetan hezkuntza eguneroko jardueretan txertatuta dagoen.

Interesgarria da bestelako munduak irudikatzea eta praktikara eramatea, baina soilik egoera sozial, ekonomiko edo intelektual jakin batean dagoen jendeak lor dezake seme-alabak eskolara ez eramatea. Pobrea bazara, edo ikasketa gabea, edo zure ogibideak ez badizu aukerarik ematen seme-alaben heziketaren kargu hartzeko, edo ezin izango duzu edo gizarte-langileak zure gurasotasuna auzitan jarriko du.

Bai eskolaratzeak eta bai eskolarik gabeko hezkuntzak arazo bera dute: sinpletasunaren paradigman mugitzen dira. Gaur-gaurkoz, eskolarik gabeko hezkuntzak, elitista izateaz gain, ez du arazoa konpontzen, isolamenduan oinarritzen baita. Eskolaren eraldaketan jarri beharko genuke indarra, eta eraldaketa hori beti da premiazkoa, gurasoek ez baitiote «ikuspegi historikoari» heldu nahi, seme-alabak hazi egiten dira eta alferrikakotzat hartzen dute arazoa «datozen urteotan» konpontzearen promesa. Horregatik, eraldaketa hori eskolaren eguneroko bizitzatik abiatu beharko litzateke, eta egiturak malgutzen joan.

Eskola «sozialki onuragarria» izan daitekeela onartuta ere, errepikapen errepikatzailean oinarritzen da eta harreman-moduak mendetasunekoak dira; horrela, gaitza da ikasleek autonomiaz jokatzeko gaitasuna garatzea, eta are gutxiago elkarrengandik ikasteko trebetasuna. Sormena, pentsamendu dibergentea eta kritikoa sustatzeko, ardatza curriculumeko helburuetan jarri beharrean, konplexutasunaren paradigmara pasa beharko genuke. Konplexutasunak inperfekzioa, osagabetasuna eta ziurgabezia ditu bere baitan, eta hori eskola gehienen planteamenduetatik dezente urrun kokatzen da. Konplexutasun hori garatzeko, eskola komunitaterantz dezentratu behar da, modu zentrifugoan, eta pertsona edota talde bakoitzaren pentsamenduak, sentitzeak eta egiteak balioan jarriko dituzten topaketak sustatu. Edukiak errepikapen sortzailearen bitartez eraiki beharko lirateke, jakintza herrikoiak eta ezagutza zientifikoak elkarlotuz. Ulertu behar da hezkuntza ez dela eskolaren ondarea, ezta unibertsitatearena ere, eta ikastetxea kokatuta dagoen herri, auzo edo hirian beste hezkuntza-esparru batzuk daudela, formalak ez direnak, eta eurekin lotura horizontalak josi behar dira. Eskola eraldatzeko eguneroko bizitzarekin konektatu behar du eta bere isolamendua hautsi, denon jakintzak baliatuz. Hori egiteko, ez da legerik behar; nahikoa da eskolako eragileen borondatea.

Madalen Goiria

Etxean heztea, bide berrien hazi

Madalen Goiria. EHUko Zuzenbide Zibileko irakaslea

Homeschool edo etxean heztea mundu mailako fenomenoa da. Betidanik etxea edo tribua izan da eremu egokiena gizarteak eskatzen dion jokabidea umeak ikasteko eta barneratzeko.

Legez, gurasoak dira seme-alaben heziketan lehen erantzuleak, baina gaur egungo eskolak, instituzio gisa, nahiz eta berria izan, hezitzaile nagusia izatea eskatzen du, gurasoen protagonismoaren kalterako, gizarteak eskola sisteman uzten duelako bere haur eta gazteen heziketa osoa. Nelida Zaitegik Euskadiko Eskola Kontseiluko presidentea Irakasleen Fakultatean esan zuenez, «haurrak eskolan euren mahaitxoetan jarrita daudela aprobetxatuz, irakasleen eskuetan uzten dugu dena: trafikoari buruzko heziketa, emakumeen aurkako indarkeria, sexualitatea, ikasketa oro eskolaren zama bihurtzen ari da. Ezin dutenez alde egin, halaxe jasoko dituzte eduki guztiak».

Ezagunak dira eskola sistemaren gabeziak. Haur gehiegi daude geletan, buruz ikasi behar dituzte edukiak, azterketen presioak beldurra sorrarazten die eta etxeko lanak, eskolaren barruan egiten diren gauza berdinak errepikatuz asmatzen dira. Eskola eraikinak ere, ez dira egokiak talde lana egiteko eta, homogeneitatea eta men egitea, eskolaren sistemaren barneko zutabeak izanik, kreatibitatea eta norbere estima ezabatzen dituztenak dira. Eskola sistema ez dago XXI. mendera egokitua. Batzuk barnetik borrokatzen dute hori konpontzeko, baina besteen iritzietan, aldaketak, badatoz ere, beranduegi iritsiko dira euren haurrentzat; euren betebeharra guraso gisa, seme-alabak euren printzipioen arabera heztea dela uste dute. Eskola sistemak ez badu hori eskaintzen, gero eta gehiago izango dira sistema kulunkan jartzen duten familiak.

Badira familia batzuk eskolari bizkar emanez, beraien espazioak antolatzen hasi direnak. Aitzindariak dira, eta argi daukate haurren heziketaren funtsa errespetua dela, eta hori ez da bermatzen eskola sistemaren barnean. Haur guztiek gauza bera egin behar badute, ez da bermatzen bakoitzaren erritmoa errespetatuz irakastea. Aldiz, funtsezko aldaketak egin gabe, azaleko erreformak bultzatzen dira eta Gattopardo izeneko nobelaren moduan «guztia aldatu behar da denak berdin jarraitzea nahi badugu».

Hala ere, ez dago familien zereginen artean eskola sistema aldatzea. Nahi duenak egin dezake, noski, baina familien zeregina etxe barruan dago. Askotan eskola sistematik kexak igortzen zaizkie gurasoei, beraien haurren heziketaz ez direla arduratzen esanez. Eskolaren zeregina ez dela heztea esaten dute, edukiak transmititzea baizik. Mezu kontrajarriak dira. Alde batetik, eskola onartu behar da, legezko betebeharra delako; eta bestetik, ez dago argi zer den eskolak egin behar duena eta familien kargu gelditzen dena.

Etorkizunaren ikuspegi berri bat erakusten digute etxean heztea aukeratu duten familiek. Sistemaren akatsak seinalatzen dituzte eta, noski, eskola sistemaren barnean defentsa erreflexua sorrarazten du. Beti izan da horrela. Gogoratu ekologistak, animalien aldekoak, feministak, homosexualak, gizartearen akatsak seinalatzen dituen mugimendu ororen aurreko erreakzioa beti izan da oker daudela esatea, ez badira satira eta sarkasmoaren biktima bihurtzen. Baina, eskola sistemaren barnean aldaketak egongo dira, eta ez dira momentu honetan familiek beraien etxeetan egiten dutenaren metodo eta moduetatik horren urrun egongo.

Balora en el blog de ALE

El blog de ALE, ALE en red, publicó el pasado noviembre una reseña sobre el Decreto Balora, y aquello en lo que afecta su aplicación práctica a la valoración de las familias que han optado por educar en casa.

Ayer tuve ocasión de hablar con un grupo de familias sobre este tema y fue enriquecedor para todas las personas que estuvimos allí. Una ocasión increíble para compartir nuestras preocupaciones.

Llegué puntual a la cita, y ya había varias familias esperando el inicio de la sesión. Contábamos con dos horas y pudimos aprovecharlas intensamente. Yo creo que posiblemente llegábamos a las 40 personas en aquella reunión en grupo. Empecé por una exposición general del marco legal vigente, a nivel estatal y autonómico, para pasar a continuación a las preguntas, que como siempre, es lo más interesante.

Quedo en espera de volver a la Jornada que han organizado para el próximo mes de febrero, sobre la que informaré en este blog con más detalle.

Entrevista a Madalen Goiria sobre el amparo del HS en Euskadi

A principios del mes de noviembre amanecimos con una gran noticia que, por un lado, hace más amable el panorama legal a las familias que educamos en casa en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y, por otro lado, vislumbra una luz esperanzadora para la realidad del colectivo en el resto del estado:

“Educar en casa está amparado por la ley en Euskadi”

La nueva redacción del Decreto Balora, de julio de 2017, da un paso más hacia la normalización de estas situaciones, que quedan excluidas de cualquier reproche legal, siempre que se ofrezca a los niños, niñas o jóvenes a cargo de sus padres o cuidadores un programa educativo individualizado, que responda a sus necesidades y no existan otros indicios de desprotección.

Con el fin de investigar un poco más sobre el tema, desde ALE entrevistamos a Madalen Goiria para que nos de alguna pista más sobre lo que supone para el colectivo esta noticia.

Lo primero sería que nos explicaras de forma breve, qué es el decreto BALORA.

A nivel estatal hay una ley orgánica para la defensa del menor. Las CCAA tienen transferida esta opción y cada una tiene su propia ley ordinaria. BALORA es un desarrollo de la ley de protección para la valoración objetiva por parte de servicios sociales de la CAV.

¿De qué forma se ha estado aplicando BALORA en la práctica a las familias que educan en casa?

Hay que tener en cuenta, que en algunos casos las administraciones se han cuestionado la aplicación o no de este decreto a las familias que educan en casa. Es por ello, que siempre que una familia es detectada o citada por los servicios sociales, solicitan que se les aplique BALORA adjuntando, al mismo tiempo, un proyecto educativo y un plan de estudios adaptado a las necesidades de los menores a su cargo.

¿En que medida ha afectado a las familias que educan en casa en el País Vasco?

Desde 2011, que es cuando entró en vigor este decreto, muy positivamente. De hecho, ha bajado el número de casos que van a fiscalía y al juzgado.

¿Cuál es el cambio que se ha hecho en la actualización de julio de 2017?

En la anterior redacción del decreto se hacía referencia a que los tutores legales del menor le proporcionaran a este un programa educativo el cual debían intentar homologar en la administración correspondiente.

En la nueva redacción, este requisito de la homologación se ha suprimido, y se habla de tener un plan de estudios individualizado. Esto así, las familias no deben cumplir el requisito de tener que intentar homologar previamente el plan de estudios, algo que nunca sucedía en la práctica.

Con este cambio, se podría decir que en el País Vasco se puede educar en casa sin miedo a que te persigan por abandono del menor, pero, ¿sigue existiendo la posibilidad de que a una familia la obliguen escolarizar por jurisdicción voluntaria al no cumplir lo que marca la ley de educación?

Con el BALORA las familias pueden solicitar el cierre del expediente, y por tanto se hace mucho más difícil que llegue hasta el fiscal. En cierto modo, se podría decir, que se cortocircuita el paso a fiscalía

¿Sería viable su aplicación en otras CCAA ?

Perfectamente viable, ya que todas las comunidades tienen transferida esta competencia.

Con este panorama, ¿cuál es el siguiente paso que deberían seguir los colectivos implicados?

Desde los colectivos del País Vasco, lo primero sería intentar que siempre se aplique este decreto, sin que nadie de la administración lo ponga en cuestión.

En la misma línea, también sería deseable que los elementos subjetivos que aún existen dejen de serlo, es decir, que, por un lado, se determine qué es un plan educativo adecuado a las necesidades del niño y, por otro lado, cuáles son los otros factores de desprotección de los que se habla.

Otro paso importante, ya a nivel estatal y de las otras comunidades, sería trabajar para que se aplique de manera generalizada en todas las comunidades autónomas y se permita a las familias poder educar en casa sin ser perseguidos por la administración.

Hik Hasi-n homeschoolaren gaineko kronika bat

Hau da HIK HASI aldizkarian argitaratutako artikukua orain direla bost pa sei urte. Hala ere, blog honetan ez dudala atera uste dot:

Hona hemen zati batzuk:

 

Elbira Zipitriaren etxe-giroko ikastolen garaitik gaur eguneko ‘homeschooling’-era egoera aldatu egin da. Madalen Goiria ‘La opción de educar en casa’ blogaren egile eta EHUko doktoreak etxean hezteari buruzko tesi bat aurkeztu berri du, eta nagusiki zuzenbidearen ikuspegitik diharduen arren, haurrak ez eskola-tzearen inguruko informazio zabala eskaintzen du 500 orrialdetan barrena. Tesiaren harira, Beasainen hitzaldi bat eskaini zuen Irriargi taldeak antolaturik, eta bertan honela definitu zuen ‘homeschooling’-a ‘: “Gurasoek hartzen duten ardura umeak etxean hezteko, eskola sistemara jo barik”. “Betidanik izan den fenomeno bat da etxean heztea —dio Goiriak tesian—, familia-giroan edota zirkulu txikietan heztea, ‘ad hoc’ sorturiko eskola-instituzioetatik kanpo heztea. ‘Homeschool’ fenomeno modernoa, gaur egun ulertzen den gisakoa, AEBetan hasi zuten 70 eta 80ko hamarkadetan, eskola sistema modernoarekin bat ez zetozen familiek”.

Profil anitzeko familien aukera

Gaur egun Euskal Herrian etxean heztea aukeratzen duten familien profila garai hartako AEBetakoen aldean diferentea dela dio Goiriak, nahiz eta aitortu zaila dela jakitea zein den profil zehatza, batetik azterketa enpirikorik ez dagoelako, eta bestetik, etxean hezten duten askok ez dutelako euren hautua publiko egiten. “Egin dudan lanean, ‘aitzindari’ deitzen ditudanak ezagutu ahal izan ditut. Gehienak atzerritarrak dira, baita kontsumismoaren aurkakoak ere; horregatik aukeratzen dute seme-alabak sistematik kanpo heztea. Horiez gain, badira beste profil bateko familiak; batzuk inoiz eskolatu ez dituztenak dira, baina gero eta gehiago dira eskolatu bai baino gero haurrak eskolatik atera dituztenak, sistemaren barruan zailtasunak izan dituztelako”. Azken sail horretan, batetik, arrazoi akademikoengatik etxean heztea erabakitzen dutenak aipatzen ditu Goiriak, hezkuntza-sistemak haur horien beharrei erantzuten ez dielako, izan seme-alabek eskola porrota jasan dutelako edo gaitasun handiko umeak direlako; bigarrenik, egokitzeko arazoak dituzten haurren kasua aipatzen du, adibidez, kultura desberdinekoak direnena; eta, hirugarrenik, erasoak jasan dituztenak, ‘bullying’-a, esate baterako.  Azken hiru arrazoi horiengatik etxean hezten dituzten umeei “eskola sistemaren biktima” deitu die, eta Goiriaren ikerketaren arabera, gehien handitu den taldea da. “Familia horiek ez zuten sekula pentsatuko euren seme-alabak hezkuntza sistematik kanpo hezi beharko zituztenik”.

 

Titulazioarena ere handicap bat da Hegoaldean. Gaur egun Espainiako Estatuan 6-16 urte bitartean urruneko ikasketak egiteko aukera CIDEAD erakundeak soilik ematen du (UNEDen parekoa), baina oso baldintza zorrotzak betetzen dituzten familientzako dago irekia CIDEAD, hala nola, artista edo kirolarientzat, edo gurasoek atzerrian lan egin behar duten familientzat. Titulazioa lortzeko beste bide bat urruneko formazioa eskaintzen duten atzerriko ikastetxeetan matrikulatzea eta titulazio hori baliozkotzea izan ohi da.

Lege aldetik babes faltan

Desabantaila guztien artean, lege aldetiko babes gabezia da haurrak ez eskolatzea erabaki duten Hegoaldeko familien kezka nagusia, Goiriak ondorioztatu duenez. Berez ez dago legez debekatua —ezta aitortua ere—, Espainiako legediak ez baitu etxean hezteari buruzko aipamenik egiten. Espainiako Konstituzioak hezkuntza eskubide gisa aitortzen du, eta derrigorrezko jotzen du 6 eta 16 urte bitartean. “Hezkuntza da derrigorrezkoa dena, ez berez eskolatzea. Baina eskolatzea derrigorrezkoa dela interpretatu da”, dio Goiriak. Haurrak derrigor eskolatzea dakarren interpretazio hori ez dator etxean heztea arautzeko beharretik, baizik eta kalean eskean edo lanean egon beharrean haur guztiak hezkuntza jasotzen egoteko beharretik. 1990ean LOGSE erreformarekin ezarri zen eskolatzea derrigor-tzen duen dekretua, eta era horretan eskolan heziketa jasotzen ez duten haur guztiak —izan etxean jasotzen dutenak, edo kalean eskean daudenak— absentistatzat jotzen dira.

 

 

Retirada de custodia a los padres de un niño que se cría con apego

 índice

Najat hace unos días que no ve a Jonás, su bebé de once meses. Le han retirado la custodia de forma provisional. La acusan de desamparo. A ella y a su marido. La delegación territorial Salud sostiene que el niño padece una anemia y que no estaba recibiendo los cuidados necesarios. La resolución emitida por la administración autonómica basa su decisión en varios supuestos. El primero, que los padres son vegetarianos estrictos, algo que desmiente Najat: “Vivimos al lado del mar y comemos pescado a menudo y jamón de vez en cuando”. También apunta que los pechos de la madre están “vacíos”, algo que desmiente: “Actualmente, y con el fin de evitarme una mastitis, me tengo que sacar la leche, también porque quiero mantener la producción de leche, ya que creo que un niño con problemas médicos necesita su alimentación y el pecho”.

El pequeño Jonás, dice la resolución de la Junta, a la que ha tenido acceso lavozdelsur.es, no se ha sometido a ningún control pediátrico. Su madre, una vez más, sostiene que es falso. “Por suerte tengo los informes del pediatra privado al que lo llevamos”. El bebé, que estuvo ingresado en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz por padecer una anemia megaloblástica —por falta de vitamina b12—, solo se alimentaba de leche materna, señala la Junta. “Es falso —dice la madre—, aunque es cierto que la leche ha sido el alimento principal, mi hijo ha probado otros”. La abogada de la familia, en el informe de alegaciones presentado, lo ratifica: “La crianza se desarrolla con normalidad y en torno a los 5 o 6 meses de vida se comienzan a introducir en la dieta del niño, de forma progresiva, los siguientes alimentos: plátano, purés de calabaza, patata, boniato, zanahoria, diversas frutas, cereales y pan. Los padres deciden no vacunar”. Y añade: “En torno al noveno mes de vida notan al niño decaído (…), el padre de ella, médico, los visita y dice que el niño parece tener anemia porque tiene las orejas amarillas”.

Durante el ingreso en el hospital gaditano, “la señora Najat ha intentado acompañar a su hijo, consolarle y ofrecerle el pecho, ya que es un bebé lactante”, recoge el escrito de su abogada, que añade: “Esto provoca un choque constante con el personal, que la acusa de obstaculizar el tratamiento y ser la responsable de que en varias ocasiones hubiera que recolocar la vía, que no fue por esos motivos, ya que se debió al propio movimiento del bebé, ocurriendo también cuando lo cogía una enfermera o permanecía solo en la camilla”. El expediente elaborado por la Consejería de Salud Igualdad y Políticas sociales, junto con el servicio de protección de menores de esta entidad, acusa a los padres de Jonás de desamparo y le retira la custodia, entre otros motivos, por “no colaborar con el tratamiento”.

Najat explica que “tanto el ingreso como los cuidados hospitalarios se han producido a nuestra instancia, nuestro único deseo, en todo momento, ha sido que nuestro hijo se curase y estuviera bien. En ningún momento nos hemos opuesto a ningún tratamiento, ni hemos pedido un alta voluntaria”. La madre explica que ha intentado “acompañar y reconfortar a mi hijo y darle los cuidados que la propia Junta de Andalucía promueve para el cuidado del niño hospitalizado”, y que se ha encontrado con “gran hostilidad por parte de algunas personas del personal sanitario por querer coger en brazos a mi hijo y por querer seguir ofreciéndole el pecho”. “He tenido que soportar críticas del tipo tu teta es un juguete, la teta de postre, la usa de chupete, eso no lo puedes hacer en la calle y mucho más. Además la pediatra que dio el alta a mi hijo tampoco colaboró con Asuntos Sociales para que al menos se respetara la lactancia aparte del horario de visitas”, relata Najat.

Las alegaciones presentadas por la abogada de la familia asegura que “en la resolución administrativa se recogen otras afirmaciones que no se corresponden con la realidad, como que el bebé se alimentaba exclusivamente con leche materna, que los padres son vegetarianos o que el niño tenga piojos. Tampoco es cierto que la señora intentase sobornar al conductor de la ambulancia para que la llevase a Bolonia, limitándose a expresar, en una conversación banal, su deseo de no tener que vivir esa experiencia —pagaría lo que fuese por estar ahora mismo con mi hijo en casa—”. Y resuelve que “los padres han cuidado en todo momento a su hijo y solicitado la excedencia de su puesto de funcionaria de la Junta para dedicarse a su cuidado”. También agrega que “la familia dispone de una vivienda adecuada y recursos económicos, intelectuales y sociofamiliares óptimos”.

La tutela provisional de Jonás la tiene actualmente un hermano del padre del pequeño, “con el que mi hijo y yo nunca hemos tenido contacto y que además ha pasado gran parte de las fiestas navideñas fuera de la población donde residimos, llevándose al niño a otro pueblo con la familia de su mujer”, explica Najat. “Las cosas no están siendo nada fáciles. Aún así, también agradezco a esta familia por acoger a mi hijo con amor, en especial a las niñas, que son un encanto”, agrega. El régimen de visitas, impuesto por la ley es de dos horas a la semana, que es el tiempo que sus padres ven al bebé, que “está sufriendo de estrés por separación, se le está cayendo el pelo, está constipado y le están saliendo erupciones cutáneas”, dice su madre.

Actualización:

OK Diario Controversia: retiran la custodia de un bebé a sus padres por desamparo, y éstos acusan a las auotridades de mentir

Bebés y más: Les quitan la custodia de su bebé por desamparo y ellos aseguran que no se ha tratado con justicia.

LA EDUCACIÓN SEGÚN FRANCESCO TONUCCI

 

  1. Hay que escuchar a los alumnos y confiar en ellos. Es importante tener confianza en la competencia y la capacidad de los niños, en lo que saben, y escuchar su mundo interior, toda esa información y esos saberes que traen consigo a la escuela. Ahora los niños solo pueden escuchar al maestro, no se les da la palabra.
  2. Las escuelas deben ser democráticas, no igualitarias. Los estudiantes deben formarse como ciudadanos libres y soberanos. Por eso hay que huir del esquema tradicional en el que el profesor es quien tiene los conocimientos y los alumnos son vasos vacíos que hay que llenar y, por lo tanto, todos iguales. Los estudiantes acuden a la escuela con unos conocimientos y un saber que deben desarrollar, y el profesor debe ser capaz de motivarles e impulsar el proceso.
  3. La heterogeneidad en el aula es buena. La diversidad, lejos de ser una dificultad o una barrera, es una ventaja y una riqueza que debe aprovecharse. Ya sea cultural, de género, de religión o raza… Incluso es interesante mezclar a niños con diferentes edades en la misma clase, para sacar así el máximo partido a sus diferencias y características propias.
  4. Los niños deben participar en la organización de la escuela. Igual que la ciudad debe planificarse teniendo en cuenta a los niños y sus necesidades, los centros escolares tienen que implicar en su gestión a los alumnos. Si el niño participa de forma activa en la organización y en la toma de decisiones en el centro escolar, se sentirá parte de éste, sentirá que es “su escuela” y su conducta y desempeño serán mejores.
  5. El aprendizaje tiene que ser cercano y divertido. Los docentes deben escuchar a los niños para enseñarles a partir de lo que ya conocen y teniendo en cuenta lo que les motiva y les interesa. Además, deben ser capaces de aprovechar la capacidad de los niños para concentrarse y esforzarse en aquello que les gusta y les divierte, motivarles y apelar a su forma de trabajar, sus fortalezas y sus capacidades concretas.
  6. Necesitamos los mejores maestros. Un buen profesor escucha a sus estudiantes, busca la excelencia, personaliza el aprendizaje teniendo en cuenta la realidad del alumno y promueve el trabajo en grupo en vez de la competencia, porque cree en la suma de capacidades para lograr el éxito.
  7. La lectura en voz alta en el aula debería ser obligatoria. Leer en voz alta en clase es una de las herramientas educativas más eficaces. Todos los docentes deberían leer a sus alumnos durante al menos 15 minutos todos los días, con cierta teatralización, haciéndoles partícipes de las historias y los personajes para transmitirles el amor por la lectura.
  8. El juego y el ocio son importantes. Los momentos de libertad, esparcimiento y diversión fuera del aula resultan fundamentales para el niño y, además, influyen de manera positiva en el proceso de aprendizaje. Fuera del horario escolar, los estudiantes tienen que disfrutar, libremente y sin adultos, de su tiempo de esparcimiento, juego y actividades artísticas y culturales, como indica el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño . Además, estos momentos sirven para que los niños descubran y formen su carácter, sus actitudes y su forma de reaccionar ante el mundo.
  9. Los deberes son un error. Las tareas se piensan como ayuda, especialmente a los que más lo necesitan, pero no consiguen este objetivo porque generalmente los niños que tienen más dificultades no suelen contar en casa con el apoyo necesario para hacer los deberes. Esa labor de enseñar y cubrir las lagunas educativas corresponde al profesor, no a los deberes, y debe hacerse dentro del horario escolar.
  10. Una buena escuela se construye sobre la vida de sus alumnos. Estamos privando a los niños de su vida, solo les cargamos de más actividades formativas, cuando lo que necesitan es vivir experiencias y así tendrán algo que compartir al día siguiente en la escuela. Sobre esa experiencia se construirá el conocimiento. Por eso necesitamos ciudades que permitan a los niños vivir como ciudadanos.

Fuente: Aula Planeta

Berria egunkarian argitaratutako artikulua

Artikulu bat BERRIA egunkarian, BIZIGIRO atalean. 2018ko urtarrilaren 13 argitaratua.

Un artículo que publica el diario BERRIA en su sección BIZIGIRO, el 13 de enero de 2018

“Educar a los niños y niñas en casa tiene futuro”

«Haurrak etxean hezteak etorkizuna du»

Nagore Etxeberria

LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS
2018ko urtarrilak 13

Gero eta gehiago dira haurrak etxean heztea hautatzen duten familiak. Hedatzen ari den heziketa mota bat dela dio Goiria EHUko Zuzenbide Zibileko irakasle eta homeschooling adituak (Zornotza, Bizkaia, 1958). Egungo eskola sistemarekin kezkatuak dauden familiak dira.

Gaur egun, posible da haurrak etxean heztea?

6 urtetik gorako haurrak dituzten berrehun bat familia izango dira Euskal Herrian, gutxi gorabehera. Zaila da kopuru zehatza jakitea. Izan ere, 6 urte bitartean ez da derrigorrezkoa eskolaratzea Hego Euskal Herrian; bai, aldiz, 6 urtetik 16 urtera bitartean.

Zer gertatuko litzateke 6 urte bete ostean haurra eskolara bidaliko ez balitz?

Bi egoera daude: haurra sekula eskolara bidali ez duen familiarena eta eskolan dabilen haurra eskolatik atera dutenena. Bi kasuetan, homeschooler-ak dira, hau da, etxean hezten duten familiak dira, baina egoerak oso bestelakoak dira. Haurra eskolatik ateratzen bada, eskolak absentismo protokoloa jartzen du martxan. Datuak bidaltzen dira Hezkuntza Saileko ikuskaritzara. Egoera aztertu ondoren, inspekzioak erabakitzen du kasua bertan behera uztea edo adingabekoen fiskaltzara bidaltzea. Azken egoeran, fiskalak erabakiko du kasua artxibatu ala epailearen aurrera eraman.

Haurra inoiz eskolaratu ez bada, gerta liteke administrazioa ez konturatzea. Ohartzen bada, gizarte zerbitzua egingo da kargu. Orduan, Balora dekretua aplikatzen da. Adingabekoen arrisku egoerak zerrendatzen dira dekretuan; haien artean, heziketari buruzkoak. Hezkuntzari dagokionez, oin ohar bat du Balorak; hala, gurasoek heziketa proiektu indibidualizatu bat badute haurrentzat eta bestelako arrisku egoerarik ez badago, espedientea bertan behera uzten da.

Beraz, aukera dago derrigorrezko eskolaratzeari izkin egiteko?

1991n, LOGSE legea jarri zen indarrean, eta heziketa unibertsal eta doakoaren aldeko apustua egin zen. Orduan finkatu zen heziketa derrigorrezkoa dela 6 urtetik 16 urtera. Modu horretan bermatzen zen haur guztiek heziketa jasotzeko duten eskubidea.

Lege hori ez zen egin homeschooler-ei begira. Lege hori egin zen pentsatuz haur guztiek dutela heziketa egoki baterako eskubidea. Eta inork ez du ukatzen adingabekoek hezkuntzarako duten eskubidea, baina zein da toki egokia haurrari heziketa emateko: eskola, etxea…? Legeak betebehar batzuk zehazten ditu, baina ñabardurak falta dira.

Zergatik hartzen dute familiek etxean hezteko erabakia?

Bi familia profil daude: alde batetik, haurrak inoiz eskolara eraman ez dituzten familiak daude. Askotan, errespetuzko heziketaren aldeko hautua egiten duten familiak dira. Guraso eta haurren artean lotura oso estua sortzen da, eta batzuek ez dute lotura horrekin apurtu nahi izaten. Haurra eskolaratzea lotura eta prozesu horrekin apurtzea iruditzen zaie. Beste familia batzuk, aldiz, oso gustura daude eskolarekin, eta ez dute planteatu ere egiten haurrak etxean hezteko aukera. Bat-batean, baina, haurra arazoak edukitzen hasten da eskolan. Askotan, laguntza eskatzen dute eskolan, baina, aldaketarik ikusten ez dutenean, erabakitzen dute haurrak hobeto daudela etxean. Etxean heztea erabakitzen duten familiak kezkatutako gurasoak dira, seme-alabei eurek izan duten haurtzaroa eman nahi ez dieten gurasoak.

Etorkizunik ikusten diozu irakasteko modu horri?

Bai. Azken batean, eskola sistema da aldatu behar dena. Etxean hezteak planteatzen duen bidea hartzen ari da eskola sistema, hau da: indibidualizazio handiagoa izatea, lehiakortasuna bultzatu beharrean kolaborazioa bultzatzea, memorizatu beharrean sormena garatzea, ikasleen hitza kontuan hartzea… Azken batean, protagonista ez da izan behar sistema bera edo irakaslea, ikaslea baizik.

Etxean hezteko joera hori sintoma bat baino ez da. Orain, familia gutxi batzuk hasi dira planteatzen zer ari garen egiten, baina, hemendik denbora batera, gero eta gehiagok pentsatuko dute egungo eskola sistema ez dela egokiena. Azkenean, halabeharrez etorriko da eskola sistemaren aldaketa. Horregatik diot hezteko modu honek etorkizuna duela.

Debate sobre homeschool en RNE

Este es el podcast del debate en el que participé  en el programa de RNE “El canto del grillo”. Se trata de la sección “En voz alta” emitido el 22 de diciembre de 2017.Creo que es un debate que se puede oir con tranquilidad y sosiego. No me extraña que se trate de un programa que se emite a las tres de la mañana porque consigue esa carencia relajada tan atrayente. Yo nunca me había sentido tan cómoda participando en una tertulia.

RNE · Radio Nacional de España, El canto del grillo
viernes 22 de diciembre de 2017
Con Xabier Ureta, Madalen Goiria, Lucia Erranz e Yvonne Laborda.

Web del programa RNE El Canto del Grillo con el corte de la emisión.

Podéis descargar el MP3 en SoundCloud.com

Se puede oir directamente desde este play

 

 

Dos artículos en La Razón

El diario La Razón, acaba de publicar en su sección Familia, dos artículos suscritos por dos mujeres relacionadas con el homeschool español. Diría que son, sin lugar a dudas, dos mujeres de referencia de la educación en casa, de quienes tanto he aprendido. Por ello quiero compartirlo en este blog:

El primero es el artículo de Laura Mascaró publicado el 3 de enero de 2018.

“Los que educamos a nuestros hijos en casa somos gente absolutamente normal”

Siempre he tenido un carácter profundamente activista así que en el homeschooling encontré una causa ideal por la que trabajar. En realidad no se trataba tanto de homeschooling como de libertad educativa. No se trataba de convencer a la gente de las bondades de la educación sin escuela sino de promover la aceptación (social y legal) de otras formas de educar más allá de la ofrecida por el sistema oficial. Sabía que necesitaríamos la aceptación social antes de pretender el reconocimiento legal y por eso me dediqué intensamente a la difusión de la educación sin escuela. Tengo claro que lo que no se conoce se presume negativo. Y negativo puede significar muchas cosas. Aunque es cada vez menos frecuente, cuando se habla de niños que no van a la escuela la gente tiende a pensar en niños abandonados, quizás obligados a trabajar. O en familias que viven en comunas, van descalzos y le rezan a la Pachamama. Por supuesto, veganos y anitvacunas.

Y en segundo lugar el artículo de Azucena Caballero, publicado hoy, no tan relacionado con el homeschool, pero que ciertamente puede ser de ayuda para las personas que tienen que manejar varias actividades a un tiempo, siendo, por ejemplo, educar en casa, una de ellas:

¿Encaja dentro del tiempo que tienes disponible? Ya puedes empezar a repartir durante la semana todo lo que quieres hacer. ¿No encaja? Necesitas priorizar y decidir qué acciones son las que te interesa hacer antes, ya sea por que te ayudan a lograr tus objetivos antes, o por que son las que te van a “evitar dolor” como evitar que te cobren algo con recargo, o evitar que tu carga de trabajo se amplíe, etc. Las que has decidido que no son prioritarias, las anotas en una lista a parte, y durante la semana, cada vez que te sobre algo de tiempo, escoges alguna de esas tareas y la vas haciendo. Las que no hayas podido hacer, las pasas al listado de la siguiente semana, en dónde vas a hacer lo mismo de nuevo, calcular tiempo disponible y tiempo necesario, y pasarán por el mismo proceso. Hay actividades que harás enseguida, otras se irán pasando de lista a lista durante varias semanas, no pasa nada, se trata de tomar conciencia de que el día solo tiene 24 horas y que es mucho mejor dejar de lado actividades que ahora mismo no son prioritarias, a no realizar algo verdaderamente importante por haber estado realizando otras tareas que podías postergar sin problemas. Todos tenemos las mismas horas cada día, no hay nada más democrático que el tiempo. Lo que nos diferencia es como lo usamos.

Una familia homeschooler alemana ante el TEDH

El caso Wunderlich ha tenido un escaso seguimiento en la prensa española Pero se puede ampliaresta información en distintos medios en lengua inglesa.

https://adfinternational.org/detailspages/press-release-details/german-homeschooling-case-before-european-court-of-human-rights

Se trata de una familia homeschooler en una situación delicada que reside en Darmstadt, Alemania.

“Un juez en Alemania ha prohibido que una familia de Darmstadt pueda emigrar a otro país en el que la educación en el hogar sea legal, negándose además a devolver la custodia de los hijos a sus padres.

Como se informó anteriormente, aproximadamente 20 trabajadores sociales, policías y agentes especiales rodearon la casa de Dirk y Petra Wunderlich el pasado mes de agosto en el 2013 para quitarles a la fuerza la custodia de todos sus hijos. Un juez de la corte de la familia había firmado ese día una orden autorizando a los funcionarios el poder quitarles de inmediato los hijos a la familia Wunderlich por no cooperar “con las autoridades para enviar a los niños a la escuela (pública).

En septiembre, tras una audiencia judicial sobre el asunto, los niños de Wunderlich fueron devueltos a sus padres después de que Dirk y Petra acordaron enviarlos a una escuela estatal. Sin embargo, incluso después de que los niños comenzaron a asistir a la escuela, se les sigue considerando que están bajo la custodia del gobierno”.

Casi cuatro años después, el 6 abril del presente 2017, el ADF International finalizó el proceso de redacción y presentación del caso de una familia homeschooler alemana ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión que el Tribunal tome tendrá enormes consecuencias sobre los derechos referentes al ejercicio de la patria potestad y la liberdad de enseñanza en el ámbito familiar para más de 800 millones de europeos sometidos a las decisiones de este tribunal.

“Los niños y las niñas se merecen el amor y la protección de sus padres. Es importante desarrollar la idea de que el Estado no debe interferir sobre la unión entre padres, madres hijas e hijos. Sólo debería producirse esta interferencia cuando haya riesgo de daño grave para los menores. Petra y Dirk Wunderlich se limitaron a ejercer el derecho a formar y educar a sus hijos e hijas según sus creeencias filosóficas y religiosas, algo que consideraron que iban a hacer mejor en el ámbito del hogar. Este es un derecho fundamental protegido por todos los Tratados de Derechos Humanos. Alemania ha frimado esos Tratados y aún continúa infringiendo este derecho con consecuencias devastadoras”. Son las palabras de  Robert Clarke, como Director del European Advocacy for ADF International y asesor principal en el caso Wunderlich durante la rueda de prensa en la que se dio a aconocer el caso.

Estaremos atentas a las decisiones judiciales que se deriven del caso en espera de un cambio de jurisprudencia anterior derivada del caso Konrad, también contra Alemania sobre el que el TEDH tomó una decisión en 2007, favorable al derecho de Alemania de mantener un sistema de escolarización obligatoria por encima de la libertad de enseñanza de los padres.

 

Celebrando el X año de los 10

Al final, me he decidido por sacar en formato digital todos los libros de la Serie 10 del Homeschool y este es el resultado. Un bonito esquema de lo que han sido diez años de investigación. Me despido de este 2017 de celebraciones de 10!

1.  10 Claves para el reconocimiento legal del homeschool

2.  10 etapas del homeschool español

3. 10 decisiones judiciales sobre el homeschool

4. 10 paradojas sobre el homeschool

 

 

 

 

5. 10 caminos que llevan al homeschool

6. 10 de mis artículos sobre el homeschool

 

 

7. 10 tópicos sobre el homeschool


y 8. 10 preguntas que se plantea quien vive el homeschool

Renta mínima y absentismo escolar

Javier G. Jorrín

images

Uno de los 6.254 perceptores a los que la Comunidad le ha suspendido la ayuda es Javier Salazar Martínez, de 32 años, que vive de alquiler social en el madrileño barrio de Oporto. Él y su mujer (ella es de nacionalidad paraguaya) llevan varios años en paro y tienen dos hijas menores. Javier recibía 655 euros mensuales de RMI para mantener a su familia, “hasta que la Comunidad me la retiró este verano alegando absentismo escolar de una de mis hijas”. Javier reconoce que la situación que han vivido les desbordó. “Mi hija de siete años sufrió durante meses acoso escolar, con amenazas de una niñas mayores que ella que si se lo decía a los profes la iban a matar. El colegio estuvo tiempo sin ponerle remedio y mi hija no quería ir a clase”.

Javier asegura que los ocho meses que han estado con la ayuda suspendida han sido de lo más complicados. “Mera supervivencia. Nos han cortado hasta la luz. Hemos tenido que pedir ayuda a una amiga de mi madre, que nos dejó 2.000 euros. Mi madre también es perceptora de la RMI”. La Comunidad se ha comprometido a reanudarle la prestación en diciembre. “Eso nos han dicho. Nos han dado mientras tanto una ayuda de emergencia de 480 euros para poder pagar varios meses de alquiler, que es de 162 euros mensuales”.